70
   Wednesday
   74 / 58
   Thursday
   70 / 53
   Friday
   76 / 54