74
   Wednesday
   78 / 57
   Thursday
   74 / 54
   Friday
   81 / 60