64
   Wednesday
   59 / 41
   Thursday
   57 / 47
   Friday
   57 / 41