88
   Wednesday
   86 / 65
   Thursday
   86 / 66
   Friday
   87 / 67